วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Preview Samsung Galaxy S5 New Smartphone (Part 4)


อัพเดรทผู้นำทางเทคโนโลยี่ ความแปลกใหม่ Samsung Galaxy S5-NewSmartphone มีแอพพริเคชั่นมากมายให้ดาวโหลดได้แบบง่ายๆ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มือถือยี่ห้อ Samsung เป็นที่นิยมในปัจจุบัน


     The application comes with a measuring heart rate sensor which is S Health applications themselves.

    


     If we want to measure heart rate. It's easy to do Simply remove the finger To tap at the top of the sensor.     When the heart rate sensor starts. It is emitting a red light out. In order to read the value of our fingertips.     The measurement results are not immediate. You may need a little time to process.     When processing is complete The application also shows the rate of the heartbeat. In this picture is 74 times per minute, which is considered a normal level while not exert any. If exercise This value should be around 110-120 beats per minute, at least.     To save battery power If the situation was not so serious. It may be used only in the normal Power Saving Mode.     But if you are in an emergency situation. Or very low battery We can choose to use the Ultra Power Saving Mode, which is a major selling point of the Samsung Galaxy S5 as ever.     By Mode Ultra Power Saving Mode will change to show the full picture - Black and White. And limited to use only a certain length of only the basic apps such as Phone, Text, Internet, Line, clock and calculator. We can choose to modify the list of apps with these yourself. (With other apps. It can be added, such as WhatsApp, Facbook, Twitter, ChatON).     Endure for the Ultra Power Saving Mode, this mode if the battery remaining 10% can be used for further open up to 24 hours, but it would mean a standby Standby. Or use just a bit more.     With the Download Booster functions also allows download speeds increased. Integration techniques based on the speed of the connection to a WiFi network and LTE took together. Then work together, including the Samsung Galaxy S5 also has a technology called MIMO (Multi-Input Multi-Output), which has the WiFi signal and 2 in a single box. Consequently, the performance of the receiver - a better WiFi signal as well.     If you tend to have children. Borrow play regularly. I worry because Samsung Galaxy S5 are apps with Kids Mode, which will modify the application. So cute Suitable for children And can restrict access to certain applications that do not want their children to access.
     Samsung Galaxy S5  that came with the operating system to the latest version of Android: Android section 4.4.2 of this test model KitKat is a SM-G900F model.     User Interface (UI) of Samsung Galaxy S5 remains as Samsung's own TouchWiz UI, but there will have to modify the design at some point to look perfect. And more intuitive Such as motion graphics on the Lock Screen, Page included Apple applications, manage the Home Screen, Menu, Settings, Applications phone, contacts, web browsers, digital cameras as well. The app has also been upgraded with new design S Health likewise.     Examples of the applications included with the new redesign to look more perfect.     Standard applications installed on Samsung Galaxy S5   The last page of the standard applications that are installed with the Samsung Galaxy S5.     Internal memory for storage of the Samsung Galaxy S5 will have a 16 GB memory card and a microSD Card, plus up to 128 GB.     The internal memory is left to actually use about 11 GB of 16 GB which contains all the applications really are not enough, especially for those who like watching movies, listening to music or playing games. It has a simple solution Is to insert a microSD memory card added to it.Information from www.thaimobilecenter.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น