วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558


กรมทางหลวงสมัครด้วยตนเอง จำนวน 20 อัตรา เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558 ติดต่อสมัครได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สนใจงานราชการติดต่อมานะค่ะกรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 20 อัตรา 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
จำนวน 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทาง
วิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ
2.เป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภายในวันปิดรับสมัคร คือ
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสรรหา ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น