วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559


งานราชการ 2016/2559 : สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับอาสาสมัครจำนวนมาก (200 อัตรา) โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2559 สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดรับสมัครพนักงาน 200 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดรับสมัครอาสาสมัครพนักงาน จำนวน 200 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2559

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครพนักงานแจงนับปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พศ. 2560 ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง อาสาสมัครพนักงานแจงนับปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พศ. 2560

จำนวน 200 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือปวช. ขึ้นไป
- อายุ 18 - 60 ปี

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น