วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ข่าวการเปิดรับสมัครสอบด่วน ระหว่างวันที่ 1-16 ตุลาคม 2558 งานราชการประจำสำนักงานประกันสังคม มีหลายตำแหน่งที่เปิดสอบในครั้งนี้ หากใครสนใจไม่ควรพลาดงานราชการ สวัสดิการดี หรือหากสนใจทำงานพาร์ทไทม์คลิ๊กที่นี่สำนักงานประกันสังคม เปิดสอบรับสมัครสอบ 16 อัตรา สมัคร 1 - 16 ตุลาคม 2558  ประกาศสำนักงานประกันสังคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานด้านการลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 สายงาน ลงทุน
1. ตำแหน่งผู้จัดการ งานจัดการกองทุน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ งานจัดการกองทุน 2 อัตรา
3) ตำแหน่งผู้จัดการ งานวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุน จำนวน 2 อัตรา
4) ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ งานวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุน จำนวน 1 อัตรา
5) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุน จำนวน 1 อัตรา
6) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานค้าตราสาร จำนวน 1 อัตรา 

วุฒิการศึกษา : จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา ดังนี้ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์(บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์(บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์ สายงานกำกับและควบคุมความเสี่ยง

7) ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ งานกำกับการลงทุน จำนวน 1 อัตรา
8) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส งานกำกับการลงทุน จำนวน 1 อัตรา
9) ตำแหน่งผู้จัดการ งานบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา
10) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส งานบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา
11) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา : จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา ดังนี้ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ สถิติ ครุศาสตร์(คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม การเงิน สายงานปฏิบัติการและบัญชีเงินลงทุน

12) ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
13) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา : จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

อัตราค่าจ้าง 
- เจ้าหน้าที่ ได้รับเงินเดือน 20,000 - 48,000 บาท
- เจ้าหน้าที่อาวุโส ได้รับเงินเดือน 40,000 - 70,000 บาท
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ได้รับเงินเดือน 55,000 - 100,000 บาท
- ผู้จัดการ ได้รับเงินเดือน 70,000 - 170,000 บาท

 การรับสมัครสอบคัดเลือก เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 16 ตุลาคม 2558 โดยขอรับใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ทาง internet ที่ www.sso.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

การยื่นใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งมาทางไปรษณีย์ โดยให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ให้ส่งชนิดด่วนพิเศษ EMS ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 16.30 น. โดยถือจาก วัน เวลา ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) Download รายละเอียดประกาศ [ File แนบ ]

อ่านต่อได้ที่: http://www.sobkorpor.com/news-id29129.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น