วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559


กรมชลประทาน งานราชการ ต้องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการหลายอัตรา หากบุคคลใดมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถยื่นใบสมัครผ่านเว็บไซด์ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 


ตำแหน่งงานที่กรมชลประทานเปิดรับสมัคร มีดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่ง :    วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
2.ตำแหน่ง :    มัณฑนากรปฏิบัติการ
3.ตำแหน่ง :    สถาปนิกปฏิบัติการ
4.ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
5.ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
6.ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
7.ตำแหน่ง :    นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
8.ตำแหน่ง :    นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
9.ตำแหน่ง :    นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
10.ตำแหน่ง :    นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
11.ตำแหน่ง :    เศรษฐกรปฏิบัติการ

Download รายละเอียดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ทางเว็บไซต์ http://job.rid.go.th/

อ่านต่อได้ที่: http://www.jobthaidd.com/jobs-id29771.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น