วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559


กรมสรรพากร งานราชการ รับจำนวน 17 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 6 - 16 มิถุนายน 2559 ตำแหน่งที่กำลังเปิดสมัครสอบได้แก่ เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร พนักงานภาษีสรรพากร ไม่ต้องผ่านภาค ก ของก.พ. อยากทำงานรับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป รีบสมัครด่วนก่อนหมดเขตกรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

2. ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 16 มิถุนายน 2559 ที่เว็บไซต์http://job.rd.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น