วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559ตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครสอบในกรมทางหลวงชนบท สนใจทำงานราชการ ปีนี้รับเพิ่มจำนวน 28 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครได้ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.drr.go.th/ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งวิศวกรโยธา
จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง

2. ตำแหน่งนายช่างโยธา
จำนวน 24 อัตรา
ค่าตอบแทน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.drr.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

หมวดหมู่ :: พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ เป็นพนักงาน,ลูกจ้าง อื่นๆ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น