วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560รับสมัครอีกแล้ว งานราชการ จำนวน 12 อัตรา ตอนนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปิดรับเพิ่มช่วงพ.ค.-มิ.ย. 60 ผู้ที่จบตรี โท สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://onec.job.thai.com/ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำหน่ง
ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://onec.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น