วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557


สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบพนง.ราชการ 46 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท
เปิดสอบพนักงานราชการ บรรจุเป็นข้าราชการจำนวน 46 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ไม่ต้องผ่านภาค ก. สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รับจำนวนมาก  ผู้ที่สนใจอยากทำงานรับราชการ สวัสดิการดี มีงานทำที่มั่นคง ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 – 1 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ


สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบพนง.ราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบพนักงานราชการ 46 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท ไม่ต้องผ่านภาค ก. – รับสมัครวันที่ 28 กรกฎาคม – วันที่ 1 สิงหาคม 2557

ประกาศ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง       รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง 46 ตำแหน่ง (ดูรายละเอียดที่ไฟล์แนบ)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

สิทธิประโยชน์ : ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศเพิ่มเติมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
ระยะเวลาการจ้าง :
ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จะทำสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงาน 1 ปีก่อน และเมื่อครบ 1 ปี พนักงานราชการผู้นั้นผ่านประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คพร.กำหนดแล้ว จะต่อสัญญาจ้างคราวละ ไม่เกิน 4 ปี

กำหนดการรับสมัคร : สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบพนง.ราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน. ชั้น 6 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ
ข้อมูลการติดต่อ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300   โทรศัพท์ 02-282-4803

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร : “คลิกที่นี่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น