วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ธนาคารเกียรตินาคิน เปิดรับสมัครงานตำแหน่งงานเลขาบอร์ดสินเชื่อ และอีกหลายตำแหน่งหากใครมีความสนใจต้องการร่วมงานกับทางธนาคาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3933 
E-mail: sirinapa@kiatnakin.co.th, jobs@kiatnakin.co.th
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจพาณิชย์ให้บริการด้านการเงินและการลงทุน   โดยมุ่งเน้นการทำธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยครอบคลุมการบริการเงินฝาก ธนบดีธนกิจ ธุรกิจเช่าซื้อ และสินเชื่อธุรกิจเฉพาะกลุ่ม  และด้วยการร่วมกิจการกับ บมจ.ทุนภัทร ภายใต้ชื่อ ‘กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร' ทำให้ธนาคารมีความสามารถในการ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร ตอบสนองทุกความต้องการครอบคลุมทุกธุรกิจกับลูกค้าทุกประเภท ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าสถาบัน  ทั้งในส่วนของลูกค้าธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน  นอกจากนี้ ในปัจจุบันสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของธนาคารเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ซึ่งทำให้ธนาคารมีความพร้อมในการเติบโตในอนาคต
เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน กำลังมองหาบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จในอาชีพ  พร้อมร่วมเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเรา
Kiatnakin Bank Public Company Limited (KKB) is an emerging commercial bank which provides financial and investment services based on our specialization. Service domain covers retail deposit and lending, Wealth Management, Hire Purchase and Focused-segment Commercial Lending. Through merging with Phatra Capital Public Company Limited, Kiatnakin Phatra Financial Group has been formed, which helps enhance and broaden KKB's products and services. At present, KKB has been serving needs of all types of customers: Individual, Corporate and Institutional clients. Current assets under management has been doubled and become growth platforms for KKP's future expansion.
To support our growth strategy, our Bank is looking for the high caliber talents; who demonstrate knowledge and competency, creativities, team-orientation, and strong aspiration for professional successes, to join us in the path for future growth.
เลขาบอร์ดสินเชื่อ
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ
ดูแลและบริหารเวลาในการติดต่อ นัดหมาย การประชุมของผู้บริหารให้เหมาะสม ติดต่อนัดหมาย
ติดตามงานที่เสนอไปแล้ว และงานที่สั่งให้ผู้อื่นดำเนินการ พร้อมรายงานความคืบหน้า งานผู้บริหารมอบหมาย
บันทึกรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
รวบรวม และกลั่นกรองเอกสารก่อนเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา หรือลงนาม
ตรวจสอบเอกสารเข้า-ออก เพื่อคัดแยกว่าควรนำเสนอหรือส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือบริหารทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ผ่านงานด้านเลขานุการบริหารประมาณ อย่างน้อย 3 ปี

ความรู้เฉพาะตำแหน่ง:

§ ความรู้ภาษาอังกฤษดี ทั้งอ่าน พูด และเขียน
§ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต  สามารถใช้ Program Windows, Microsoft Word, Excel,  รับ-ส่ง E-Mail ได้
§ ความถูกต้องแม่นยำ
§ มีมนุษยสัมพันธ์

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
สนใจส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

209 อาคารเค ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-680-3933
E-mail: sirinapa@kiatnakin.co.thjobs@kiatnakin.co.th
Website http://www.kiatnakin.co.th

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น