วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557


อัพเดทข่าวหางานราชการล่าสุด ประจำวันนี้ | กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ รับสมัครทางเน็ต จำนวน 81 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ ให้เข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซด์ “http://job.forest.go.th” แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12-23 มิถุนายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หางานราชการล่าสุด กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ

ประกาศ  กรมป่าไม้

เรื่อง        รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สังกัดกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

กรมป่าไม้
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


ด้วยกรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมครบคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 81 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง
1) นักวิชาการเงินและบัญชี…………..จำนวน 2 อัตรา
- เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) บุคลากร…………………………….จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน……..จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 18,000 บาท
- ปริญญาตรี ทุกสาขา

4) เจ้าพนักงานการเกษตร…………….จำนวน 2 อัตรา
- เงินเดือน 13,800 บาท
- ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางเกษตรกรรม

5) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี…………จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 11,280 บาท
- ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง

6) ช่างศิลป์…………………………….จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 11,280 บาท
- ปวช. ทุกสาขา

7) ช่างเครื่องยนต์……………………..จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 11,280 บาท
- ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล หรือนสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

8) ช่างสำรวจ…………………………..จำนวน 9 อัตรา
- เงินเดือน 11,280 บาท
- ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ หรือประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ในสาขาวิชาสำรวจ ทางแผนที่ทหารบก

9) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)…………….จำนวน 9 อัตรา
- เงินเดือน 11,280 บาท
- ปวช. ทุกสาขา

10) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล……………..จำนวน 4 อัตรา
- เงินเดือน 11,280 บาท
- ปวช. ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

11) เจ้าหน้าที่การเกษตร……………….จำนวน 9 อัตรา
- เงินเดือน 11,280 บาท
- ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางเกษตรกรรม

12) พนักงานพิทักษ์ป่า…………………จำนวน 6 อัตรา
- เงินเดือน 11,280 บาท
- ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ ความชำนาญในภูมิประเทศ พันธุ์ไม้และมีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

13) เจ้าหน้าที่ตรวจป่า…………………..จำนวน 13 อัตรา
- เงินเดือน 10,430 บาท
- ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

14) พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง…จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 11,280 บาท
- ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสม เคยขับเครื่องจักรขนาดกลางไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือขับเครื่องจักรขนาดเบาไม่น้อยกว่า 3 ปี

15) ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า……………จำนวน 21 อัตรา
- เงินเดือน 10,430 บาท
- เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

สิทธิประโยชน์ : ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556

กำหนดการรับสมัคร : หางานราชการล่าสุด กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซด์ “http://job.forest.go.th” แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12-23 มิถุนายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่อยู่ : เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 0-2579-8607,0-2561-0777 ต่อ 1154,1155 โทรสาร:0-2579-8607

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคลิ๊ก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น