วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557


JOB Available : ธนาคารออมสิน รับสมัครงานออนไลน์ [Government Saving Bank] ใครที่อยากทำงานกับธนาคารของรัฐ  อยากทำงานธนาคาร หางานประจำ หรือหางานพาร์ทไทม์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ในวันและเวลาราชการ
  ๑. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
  ๒. เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
  ๓. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  ๔. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

สมัครทางออนไลน์:  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

ติดต่อบริษัท
ธนาคารออมสิน
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่http://www.gsb.or.th/job/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น