วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วยงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 26/6/58 -2/7/58 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com มีตำแหน่งว่าง 5 อัตรา อย่ารอช้าหากต้องการทำงาน เป็นพนักงานราชการ
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

4.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ภายภาพ ทางเคมี หรือในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางารจัดการทรัพยากรดิน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น